KATALOG - ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH
Uwaga!
Jeżeli sygnatura książki łamana jest przez literę C oznacza to, że dana książka dostępna jest tylko na miejscu w Czytelni.KATALOG - ODDZIAŁ DLA DZIECI
Uwaga!
Katalog odziału dla dzieci dostępny tylko
w godzinach pracy biblioteki.

FIDKAR - kartoteka regionalna Powiatu Wadowickiego