NSZZ „Solidarność” - trzeba pamiętać...

Od kilku tygodni w całym kraju trwają uroczyste obchody XXX-lecia NSZZ „Solidarność”-związku zawodowego powstałego końcem sierpnia 1980 roku na fali niezadowolenia społecznego z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej społeczeństwa oraz ze sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne. Strajki zapoczątkowane na Lubelszczyźnie, kontynuowane na Wybrzeżu, rozwinęły się w protesty ogólnopolskie.

Wadowice, małe miasto na południu kraju, nie zostało bierne w obliczu historycznej walki o godność i prawa ludzi pracy, o poprawę warunków życia i sytuacji gospodarczej. W wadowickich zakładach pracy powstawały komitety niezależne i samorządne związki zawodowe, by ostatecznie 26 listopada powołać Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność Miasta i Gminy Wadowice, dającą początek 30-letniej pięknej, choć niełatwej działalności.

Wspomnienia tamtych trudnych dni i kolejnych lat Wadowickiej Solidarności obrazuje wystawa „Solidarność Wadowice 1980-2010”, otwarta w Wadowickiej Bibliotece Publicznej 7 września 2010 roku. Uroczystość ta zgromadziła głównie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności” oraz sympatyków związków zawodowych, a uświetnili ją Wojciech Grzeszek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Małopolska oraz Ewa Filipiak Burmistrz Wadowic. Wszystkich licznie zebranych w nastrój patriotycznej zadumy wprowadził zespół wokalno-instrumentalny ATTACCA, działający przy WCK, a następnie powitali Bożena Płonka - dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej oraz Zdzisław Szczur - przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Małopolska Oddział Nr 7 w Wadowicach, który jako współorganizator wystawy, oprowadził zebranych objaśniając kolejno plansze i gabloty.

    

Wystawa w formie 12 plansz, zachowuje chronologię i porządek tematyczny. Zaprezentowane po raz pierwszy w całości 43 Postulaty Wadowickie korespondują z zamieszczonymi obok faktami i fotografiami dowodzącymi, że większość z nich została zrealizowana. Kolejne plansze poświęcono Papieżowi Janowi Pawłowi II oraz bł. Jerzemu Popiełuszce - wielkim orędownikom Związku, którzy w historii „Solidarności” zapisali się złotymi zgłoskami. Pozostałe plansze obrazują działania Wadowickiej Solidarności, zawsze aktywnie włączającej się w życie kulturalne, patriotyczne oraz religijne miasta i regionu. Nie pominięto również inicjatyw i imprez cyklicznych, które integrują wadowicką społeczność przez wspólną modlitwę i zdrową, sportową rywalizację. Uwagę zwiedzających winien też przyciągnąć XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w roku 2008 - Roku Jana Pawła II w mieście papieskim i zgromadził czołowych działaczy Związku z całej Polski. Wszystkie plansze opatrzone są cytatami Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które nadają tej prezentacji szerszy kontekst.

    

Przygotowane zostały również gabloty, w których wyeksponowano pierwsze dokumenty założycielskie wadowickiego Związku, znaczki, przypinki i legitymacje członków, powielarkę ulotek i bibuł „drugiego obiegu”, pierwsze numery lokalnej, podziemnej gazetki „Solidarny” i Tygodnika „Solidarność” oraz wydawnictwa z okresu stanu wojennego. W innej gablocie obejrzeć można pamiątki więzienne Zdzisława Szczura, działacza Solidarności, który za swą działalność związkową został skazany na 1,5 roku więzienia. Nie zabrakło również okolicznościowych medali, monet i kartek pocztowych oraz pamiątkowych proporczyków.

Prezentowane zdjęcia, dokumenty i eksponaty pochodzą z archiwum wadowickiej „Solidarności” oraz ze zbiorów prywatnych.

Uzupełnieniem wystawy jest wydane z okazji jubileuszu Kalendarium „Solidarność Wadowice 1980-2010„, będące skromnym przyczynkiem do jej historii.

Wystawa prezentowana jest w Sali Konferencyjno- Wystawienniczej WBP przy ul.Legionów 1 do 15 listopada.

Galeria zdjęć

powrót