Wadowicka Biblioteka Publiczna
ul. Legionów 1
34-100 Wadowice

Zapytanie ofertowe nr WBP/ZP/230/III-2/2020

        Wadowicka Biblioteka Publiczna informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na dostawę nowości wydawniczych w 2020 roku.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert.

Oferta powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

Zamawiający: Wadowicka Biblioteka Publiczna
Szacunkowa wartość zamówienia - ok. 75.000,00 złotych.
Termin złożenia ofert - 23.01.2020 r. , do godz. 10.00.
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową na adres: wadowickabp@op.pl
Osoby do kontaktu: Bożena Płonka, Agnieszka Skoczylas
Telefon: 33 8234618
Adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1

Wadowice, 14.01.2018 r.                                            Bożena Płonka - dyr. WBP